2021. aastal saime positiivse otsuse LEADER projektitoetuse raames. Investeeringuobjektideks olid rootorniiduk Sipma KD 2910 KOS ja kaaruti-vaaluti GVR-6B.
Toetuse eesmärgiks oli parendada ettevõtte söödatootmistehnoloogiat ja seeläbi tagada kvaliteetsem loomasööt.