Talus kasvatatakse eesti tumedapealisi lambaid. Aretuskarja tunnustus anti meie lammastele 2010. aasta kevadel. Võimalik on osta tõuuttesid ja –jäärasid.

Teiseks talu tootmisharuks on käsitöö. Toodanguks on villapadjad ja –tekid, kudumid, lambanahad ja kaltsuvaibad. Turustame põhiliselt otse talust ja laatadel. Suur osa on ka otsetellimustel. Kellel on huvi meie talu ettevõtmiste vastu, võivad  meid külastada sellest eelnevalt ette teatades.