Lambakasvatus – Priidu Veersalu +372 5373 7711

Käsitöö ja talu külastus – Mare Veersalu +372 5590 5298

Uuri küla
Kuusalu vald, 74627
Harjumaa

E-mail: iisakatalu@gmail.com