Talus kasvatatakse eesti tumedapealisi lambaid. Aretuskarja tunnustus anti meie lammastele 2010. aasta kevadel. Võimalik on osta tõuuttesid ja –jäärasid. Teiseks…

Continue Reading →