Iisaka talu märgiti esimest korda ajalooürikutes 1760. aastal. Kuusalu kiriku arveraamatus on märgitud Uuri külas elanud tisler Isaac. Arvatavasti tuleneb tema eesnimest ka Iisaka talu nimi.

20. sajandi alguseni oli Iisaka talu Kolga mõisa alla kuulunud renditalu ning aastal 1904 kuulutas Kolga mõisnik talu müügiks. Eelisostuõigus oli tollel hetkel talu rentnikul, Priidu esivanematel.

Vahepealsel ajal võttis nõukogude liit talu maad endale. Pärast, kui maad tagasi saadi, hakkasid Priidu vanemad talu võsast korrastama ja proovima milline on kõige õigem tootmissuund. Prooviti kasvatada lehmi, sigu, lambaid, kanu ja palju muudki. Samal ajal kujunes üheks elatusallikaks käsitöö.

Aja jooksul sai selgeks, et siinse maaga sobib enim lambakasvatus. Nüüdseks on lambakasvatus saanud põhiline tootmisharu ja Iisaka talu karjale on omistatud aretuskarja staatus.